Předpisy pro zimní pneumatiky, sněhové řetězy a pneumatiky s hřeby v Evropě

02.04.2013 20:13

K dnešnímu dni platí povinnost jezdit se zimními pneumatikami po celé zimní období jen v několika evropských zemích. Mnohem častěji však se tato povinnost stanovuje podle meteorologických podmínek nebo signalizace. Než tedy vyjedete do zahraničí, je nutno se informovat o platném režimu.

Evropské předpisy pro zimní pneumatiky
CZ_Carte_Loi_Pneu_HiverKreditní foto : rezulteo

Itálie: Sněhové řetězy mohou nahradit zimní pneumatiky a jsou povinné v několika regionech země v určitých obdobích roku (viz tabulka).

Albánie
Belgie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Černá Hora
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Island

Itálie
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Makedonie
Malta
Moldávie
Německo
Nizozemsko
Norsko
Polsko

Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Srbsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Turecko
Ukrajina
Velká Británie

 

Země 

Zimní pneumatiky

Řetězy

Pneumatiky s hřeby

Albánie

Není povinné

Povoleno

Povoleno

Německo

Povinné za všech zimních podmínek

 

Povoleno, povinné podle signalizačních panelů

 

Zakázáno vyjma některých oblastí v blízkosti hranic s Rakouskem

 

Rakousko

Povinné při zimních podmínkách od 1. 11. do 15.4. Hloubka dezénu musí být nejméně 4 mm.

 

Povoleno, povinné podle signalizačních panelů.

 

Povoleno od 1. 10. do 31. 5. Rychlost omezena na 80 km/h (100 km/h na dálnici). Povinné značení.

 

Belgie

Není povinné

 

Povoleno

 

Povoleno od 1.11. do 31. 3. Rychlost omezena na 60 km/h (90 km/h na rychlostní komunikaci a dálnici). Povinné značení.

 

Bělorusko

Není povinné, v zimních podmínkách se ale důrazně doporučuje

 

Povoleno

 

Povoleno

 

Bosna a Hercegovina

Povinné od 15. 11. (15. 10. na severu) do 1. neděle po Velikonocích

 

Povoleno

 

Zakázáno

 

Bulharsko

Povinné od listopadu do března

 

Povoleno

 

Zakázáno

 

Chorvatsko

Není povinné

 

Povoleno

 

Zakázáno

 

Dánsko

Není povinné

 

Povoleno

 

Povoleno od 1.11. do 15. 4.

 

Španělsko

Není povinné

 

Povoleno

 

Povoleno

 

Estonsko

Povinné od 1. 12. do 1. 3.

 

Povoleno

 

Povoleno od 1.10. do 1. 5.

 

Finsko

Povinné od 1. 12. do 1. 3.

 

Povoleno

 

Povoleno od 1.11. do prvního pondělí po Velikonocích

Francie

Není povinné kromě míst s označením

Povoleno, povinné podle signalizačních panelů

 

Povoleno od 11.11. do poslední březnové neděle. Rychlost omezena na 90 km/h. Povinné značení.

 

Řecko

Není povinné

 

Povoleno

 

Povoleno

 

Velká Británie

 

Není povinné

Povoleno

 

Povoleno

 

Maďarsko

Není povinné kromě míst s označením

 

Povoleno

 

Zakázáno

 

Irsko

Není povinné

 

Povoleno

 

Povoleno

 

Island

Povinné od 1. 11. do 15. 4.

 

Povoleno

 

Povoleno. Rychlost omezena na 90 km/h

 

Itálie

Povinné v některých provinciích. Zejména: Piedmont, Valle d'Aosta, Lombardie, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toskánsko, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Kampánie, Molise, Basilicata, Kalábrie, Puglia, Sicílie.  

 

Povoleno

 

Povoleno od 15. 11. do 15. 3. Hřeby nesmějí překročit 1,5 mm.

Rychlost omezena na 90 km/h (120 km/h na dálnici). Povinný blatník.

 

Lotyšsko

Povinné od 1. 12. do 15. 3.

 

Povoleno

 

Povoleno od 2.10. do 30. 4.

 

Lichtenštejnsko

Není povinné

 

Povoleno, povinné v případě značení

 

Povoleno od 1.11. do 30. 4. (mimo rychlostních komunikací a dálnici). Rychlost omezena na 80 km/h. Povinné značení.

Litva

Povinné od 10. 11. do 1. 4.

 

Povoleno

Povoleno od 1.11. do 1. 4. Povinné značení.

 

Lucembursko

Povinné za všech zimních podmínek

 

Povoleno

Povoleno od 1.11. do 30. 4. Rychlost omezena na 60 km/h (90 km/h na dálnici). Povinné značení.

 

Malta

Bez zvláštních předpisů

 

 

 

Makedonie

Povinné od 15. 11. do 15. 3.

 

Povoleno

Zakázáno

 

Moldávie

Není povinné, v zimních podmínkách se ale důrazně doporučuje

 

Povoleno

Povoleno

 

Černá Hora

Povinné od 15. 11. do 31. 3.

 

Povoleno

Zakázáno

Norsko

Není povinné, v zimních podmínkách se ale důrazně doporučuje

 

Povoleno

Povoleno od 1.11. do první neděle po Velikonocích (od 15. 10. do 1.4. v provinciích Nordland, Troms, Finnmark)

 

Nizozemsko

Není povinné

 

Zakázáno

 

Zakázáno

Polsko

Není povinné, v zimních podmínkách se ale důrazně doporučuje

 

Povoleno, povinné podle signalizačních panelů

 

Zakázáno

 

Portugalsko

Není povinné

 

Povoleno

Zakázáno

 

Česká republika

Není povinné kromě míst s označením

 

Povoleno

Zakázáno

 

Rumunsko

Povinné od 1. 11. do 31. 3.

 

Povoleno

Zakázáno

Rusko

Není povinné, ale v zimních podmínkách se doporučují (pneumatiky s hřeby na Sibiři a ve východních oblastech)

Povoleno

Povoleno

 

Srbsko

Povinné od 1. 11. do 1. 4.

 

Povoleno

Zakázáno

 

Slovensko

Povinné za všech zimních podmínek

 

Povoleno

Zakázáno

 

Slovinsko

Povinné od 15. 11. do 15. 3.

 

Povoleno

Zakázáno

 

Švédsko

Povinné při zimních podmínkách od 1. 12. do 31.3.

 

Povoleno

Povoleno od 1.10. do 15. 4. (vyjma některých čtvrtí Stockholmu, Uppsaly a Göteborgu).

 

Švýcarsko

Není povinné, v zimních podmínkách se ale důrazně doporučuje

 

Povoleno, povinné podle signalizačních panelů

Povoleno od 1.11. do 30. 4. Rychlost omezena na 80 km/h. Povinné značení.

Zakázáno na dálnici vyjma A13 mezi obcemi Thusis a Mesocco (tunel San Bernhardino) a A2 mezi obcemi Airolo a Götschen (tunel Saint-Gothard). 

 

 

Turecko

Povinné pro nákladní vozy a pro vozidla s přepravou osob od 1.12. do 1.4., brzy bude povinné i pro osobní automobily

 

Povoleno

Povoleno

 

Ukrajina

Není povinné, v zimních podmínkách se ale důrazně doporučuje

 

Povoleno

Povoleno

 

Zdroj: European Consumer Center, Automobilclub von Deutschland, Michelin, Goodyear, Rezulteo.

 

 

—————

Zpět